S.S. Esenboğa Yeşilkent Konut Yapı Kooperatifi

Hakkımızda

"GENEL KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRMAK VE BUNUN İÇİN DİĞER ÜYELERE ÇAĞRIDA BULUNMAK KOOPRETİF ALEYHİNE FAALİYET SAYILAMAZ"

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Tarih: 21/02/1991 Esas No: 1989 / 9264 Karar No: 1991 / 1146

Kooperatifler, belirli bir ekonomik amaç etrafında bir araya gelenlerin faaliyet gösterdikleri güvene dayalı kuruluşlardır. Bu yönüyle kooperatif çatısı altında yürütülen faaliyetlerde kamusal nitelik söz konusudur. Kooperatiflere, kamusal niteliğe uygun olarak işlevini sürdürebilmesi için, kendine özel 1163 Sayılı Kanun ve bunu destekleyen mevzuat ile demokratik hareketi oluşturması beklentisiyle demokrasinin uygulama alanı gibi özel bir misyon yüklenmiştir. 

 

S.S. ESENBOĞA YEŞİLKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ